Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

541433
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
301
330
3137
536122
6572
12426
541433

Your IP: 3.226.241.176
2020-09-20 17:51

AnhTTrHB

Ngày 24/01/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-TTr về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình.  XEM TOÀN VĂN KẾ HOẠCH

AnhTTrHB

Ngày 25/01/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 70/KH-TTr về chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Thannh tra tỉnh ... XEM TOÀN VĂN KẾ HOẠCH

       AnhTTrHB

         Ngày 11/01/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-TTr về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, nội dung cụ thể:

* Mục đích yêu cầu

1. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Góp phần đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

2. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh và toàn ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình.

3. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung và đối tượng; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

         XEM TOÀN VĂN NỘI DUNG KẾ HOẠCH 42/KH-TTr NGÀY 11/01/2019

          

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1970/UBND-NNTN ngày 26/11/2018 về việc triển khai một số nhiệm vụ nhằm cải thiện chi phí không chính thức theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai chương trình hành động của Chính phủ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Nhằm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu của của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đẩy lùi và ngăn chặn hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện các chỉ số thành phần, nhất là chỉ số không chính thức.

Ngày 04/01/2019, Thanh tra tỉnh Hòa Bình Thông báo số 10/TB-TTr... XEM TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

 

          

Năm 2018, Thanh tra tỉnh với vai trò trưởng khối thi đua khối Nội chính đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng vào chiều 27/12/2018, đồng chí Nguyễn Văn Trường, tỉnh Ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Khối chủ trì hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo 07 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh, gồm: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhCục Thi hànhán dân sự tỉnh.

DUNG1

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát huy thành tích và kết quả công tác đã đạt được trong những năm qua, ngay từ đầu năm 2018 Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua đến các đơn vị trong Khối, với chủ đề: “Khối thi đua cơ quan Nội chính tỉnh Hòa Bình Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018". Các đơn vị trong Khối đã tích cực chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức trong ngành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Nội dung thi đua sáng tạo, được duy trì đều đặn và đạt hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tiêu trí phong trào thi đua của đơn vị mình đã đề ra.

DUNG2

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối. Hội nghị đã thảo luận, lãnh đạo các sở, ngành trong Khối đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và thống nhất cao với 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2019, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của luật Thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn và các đợt phát động thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh Hòa Bình ban hành, cụ thể hóa vào các đợt phát động thi đua, nội dung thi đua của từng đơn vị.

2. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh”; phấn đấu 100%  đơn vị trong Khối phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc; cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa.

3. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

4. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, cán bộ công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đạo đức nghề nghiệp gắn với việc tiếp tục "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Theo tinh thần của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của của Bộ Chính trị.

5. Tích cực tham gia các chương trình, hoạt động xã hội về công tác từ thiện, nhân đạo như: đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai; giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, hội nghị đã suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2018, gồm: Xếp thứ nhất, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Thanh tra tỉnh; xếp thứ hai và thứ 3, đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Tiếp đó Hội nghị đã thống nhất bầu Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự là Trưởng Khối và Phó trưởng khối thi đua năm 2019./.

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet