Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

541484
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
352
330
3188
536122
6623
12426
541484

Your IP: 3.226.241.176
2020-09-20 18:24

Ngày 19/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 theo Văn bản số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

XEM TOÀN BỘ NỘI DUNG KẾ HOẠCH

AnhTTrHB

 

Ngày 25/7/2019, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 578/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục 06 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và 07 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ 6 tháng đầu năm 2019. 

XEM TOÀN BỘ DANH MỤC 

AnhTTrHB

  Ngày 22/7/2019, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 453/TTr-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Qua đó, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh triển khai, thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 720/KH-TTr ngày 16/10/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức trong cơ quan về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về an toàn thông tin mạng.

- Chỉ thực hiện trao đổi văn bản, tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được trang bị như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Cổng/trang thông tin điện tử, Hệ thống thư điện tử công vụ đã được cấp cho cá nhân. Không trao đổi văn bản, tài liệu điện tử qua mạng xã hội (Zalo, Facebook,…), qua thư điện tử công cộng (Gmail, Yahoo Mail,…), không sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến (Google Drive, Dropbox,…) để lưu trữ, chia sẻ văn bản, tài liệu của cơ quan. Thực hiện nghiêm Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

- Giao Văn phòng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch số 720/KH-TTr ngày 16/10/2018 của Thanh tra tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

XEM TOÀN VĂN KẾ HOẠCH 720/KH-TTR NGÀY 16/10/2018

LDHN

         Sáng 08/7, Thanh tra tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnhchủ trì Hội nghị, Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

QUANGCANHHN

Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019

* Về công tác thanh tra: Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng, triển khai các cuộc thanh tra và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể:

-  Thanh tra hành chính:Đã triển khai 61 cuộc thanh tra hành chính (có 03 cuộc thanh tra đột xuất) tại 203 đơn vị. Các cơ quan thanh tra đã kết thúc 36 cuộc thanh tra (Có 01 cuộc thanh tra đột xuất, 01 cuộc thanh tra năm trước chuyển sang); Qua thanh tra bước đầu phát hiện 30 đơn vị có sai phạm với số tiền 2.283,179 triệu đồng, quyết định thu hồi nộp NSNN số tiền 689,996 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ, loại khỏi giá trị khi nghiệm thu, thanh toán số tiền 1.371,386 triệu đồng, yêu cầu thi công bổ sung với giá trị 170,206 triệu đồng, xử lý khác số tiền 51,591 triệu đồng, kiến nghị xử phạt VPHC với số tiền 15 triệu đồng, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của 25 tập thể và 53 cá nhân.

- Thanh tra chuyên ngành: Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra triển khai và tiến hành 280 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (19 cuộc thanh tra và 261 cuộc kiểm tra chuyên ngành) đối với 562 tổ chức (130 tổ chức được thanh tra và 432 tổ chức được kiểm tra) và 407 cá nhân (407 cá nhân được kiểm tra) về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở, ngành. Thanh tra các sở, ban, ngành đã kết thúc 276 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (15 cuộc thanh tra và 261 cuộc kiểm tra). Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 191 tổ chức (thanh tra: 05, kiểm tra: 185) và 322 cá nhân (kiểm tra: 322) có vi phạm, tiến hành lập 513 biên bản VPHC, quyết định xử phạt  đối với 191 tổ chức và 322 cá nhân với số tiền 3.007,444 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX đối với 105 trường hợp, tịch thu 11,413 m3 gỗ các loại, 3.430 kg lâm sản khác...

* Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; các cơ quan Thanh tra đã bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại đơn vị và tham gia tiếp công dân định kỳ với thủ trưởng cùng cấp theo quy định.

- Công tác tiếp công dân: Trong 6 tháng đầu năm 2019,tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, còn phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, trong đó có nhiều vụ việc đã được lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết nhưng công dân không nhất trí tiếp tục khiếu kiện với thái độ bức xúc, gay gắt. Một số trường hợp công dân có hành vi quá khích, lăng mạ, đe dọa cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, gây cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp. Trong kỳ các cấp, các ngành đã tổ chức tiếp 887 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh, (trong đó Thanh tra tỉnh tiếp 140 lượt công dân, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 347 lượt công dân). Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, gây rối trật tự, trên địa bàn tỉnh không phát sinh "điểm nóng"; Công tác tiếp công dân định kỳ ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh: Trong kỳ, có 109 đoàn với 325 lượt người đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để nộp đơn và khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức tiếp 05 đoàn với 18 lượt công dân, đối với các đoàn còn lại đã được Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp, nhận đơn, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định

- Công tác xử lý đơn thư: Các cơ quan Thanh tra đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 603 lượt đơn các loại, gồm: 66 đơn khiếu nại, 41 đơn tố cáo496 đơn kiến nghị, phản ánh (trong đó Thanh tra tỉnh tiếp nhận, phân loại và xử lý 42 lượt đơn các loại, gồm: 13 đơn khiếu nại, 8 đơn tố cáo, 51 đơn kiến nghị, phản ánh). Có 225 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc các sở và Chủ tịch UBND cấp huyện và 326 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã;  Ban Tiếp công dân của tỉnh đã tiếp nhận 394 đơn thư (trong đó: Khiếu nại 73 đơn; tố cáo 72 đơn; kiến nghị, phản ánh 249 đơn; nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 269 đơn, đơn liên quan đến chế độ chính sách 20 đơn; lĩnh vực khác 105 đơn).

* Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tiếp tục chỉ đạo, thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; tuyên truyền trên các chương trình phát thanh, truyền hình. Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đã tích cực đưa tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình về Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

BANGKHEN

Đ/C Nguyễn Văn Trường, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh trao bằng khen của Thanh tra Chính phủ cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất xắc trong hoạt động thanh tra năm 2018.

        Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh trao bằng khen của Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể, 03 cá nhân.

       Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được của Ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời yêu cầu các đơn vị thanh tra trong toàn tỉnh nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, hạn chế, đề ra các giải pháp cụ thể, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng cuối năm 2019, các đơn vị thanh tra cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

      - Công tác thanh tra:Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019 theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được thanh tra các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao; Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các Đoàn thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và xử lý sau thanh tra, phấn đấu thu hồi tiền và tài sản đạt trên 80%, kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, đặc biệt là việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC:Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, mục tiêu là giảm các vụ việc khiếu kiện bức xúc, kéo dài, giảm số lượng đoàn đông người. Thực hiện tốt Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, theo dõi chặt chẽ tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, phát hiện những nơi có yếu tố xảy ra khiếu kiện đông người để kiến nghị biện pháp giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành "điểm nóng", hạn chế công dân tập trung đông người lên tỉnh và Trung ương khiếu kiện; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 90% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết về khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 80%; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ và nhân dân.

- Công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng:Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, vai trò và tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác này; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về phòng, chống tham nhũng; thực hiện triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Tiến hành các cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo kế hoạch đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Xác minh làm rõ các đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng; Chương trình hành động của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh, về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Toàn ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu trong việc kiểm soát chỉ số tham nhũng, chỉ số chi phí không chính thức trên địa bàn tỉnh.

- Công tác xây dựng ngành Thanh tra: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ thanh tra để giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; quản lý chặt chẽ công chức thanh tra, các Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra theo Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra và thực hiện tốt 5 điều kỷ luật đối với cán bộ thanh tra; Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan thanh tra, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động giữ gìn pháp luật, kỷ luật của các cơ quan Thanh tra, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng việc xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Tăng cường việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo và hướng dẫn quy trình nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng ... 

    

       Ngày 01/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 19 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hòa Bình và bãi bỏ 19 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

XEM TOÀN VĂN BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet