Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

541422
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
290
330
3126
536122
6561
12426
541422

Your IP: 3.226.241.176
2020-09-20 17:43

         bl10F8D3

       Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Văn bản số 14/UBND-TCTM về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Qua đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, cụ thể như sau:

          1. Lồng ghép các chỉ tiêu về thực hiện quyền trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, nhất là trong kế hoạch trung hạn và 5 năm tới tại địa phương; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm bảo đảm các quyền của trẻ em, để trẻ em được sống an toàn, lành mạnh phòng chống nguy cơ xâm hại trẻ em ngay từ môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Cần có kế hoạch, giải pháp hiệu quả phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng internet, mạng xã hội; giáo dục, hướng dẫn trẻ em khai thác, sử dụng mạng internet, mạng xã hội an toàn.

          2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục phát luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em đối với gia đình, người dân trong cộng đồng và trẻ em về chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của trẻ em. Chăm lo sự phát triển toàn diện của trẻ em về sức khoẻ, dinh dưỡng, những kiến thức, hiểu biết cho trẻ em, hạn chế tối đa những tiêu cực, rủi ro, những yếu tố dễ tổn thương. Trang bị kỹ năng sống thích ứng trong quan hệ và ứng xử để các em đủ sức đối phó với các tác động tiêu cực. Đổi mới, nội dung hình thức tuyên truyền, tập trung phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại cho các đối tượng có nguy cơ bị xâm hại (Như trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt) cha mẹ, giáo viên, cộng đồng dân cư nơi trẻ em cư trú; nâng cao ý thức pháp luật trong cộng đồng, tuyên truyền pháp luật thông qua công tác xử lý nghiêm khắc các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em để giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa chung. Nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa và xử lý các mối nguy hiểm, hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

          3. Năng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trẻ em; thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện việc thực hiện quyền trẻ em của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục trẻ em trên địa bàn. Chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh tất cả các vụ việc, những người vi phạm bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo đảm kết luận thanh tra, kiểm tra, các kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, giám sát phải được thực hiện nghiêm túc. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở để xảy ra tình trạng chậm trễ, thực hiện không đầy đủ trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc bao che vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tới các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Chú trọng công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, theo dõi về tình hình trẻ em, nhất là trẻ em nguy cơ cao bị xâm hại để có các kế hoạch, biện pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo 100% trẻ em bị xâm hại được can thiệp kịp thời để hạn chế thấp nhất những tổn hại về thể chất, tinh thần mà các em phải chịu đựng. Đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại, nâng cao hiệu quả công tác này.

          4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 -2020; Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 04/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 20/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em.

5. Triển khai cơ chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thểtrong phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, có giải pháp đồng bộ quyết liệt để kiềm chế và từng bước kéo giảm tình hình trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh nhất là xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em… xác định việc phòng, chống xâm hại trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, địa phương; đặc biệt, đối với một số ngành như: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp cần tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, kịp thời phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ xâm hại trẻ em, đáp ứng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; Phát huy vai trò trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnhthực hiện tốt công tácquản lý trẻ em, tổ chức bàn giao trẻ em về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư, đảm bảo an toàn cho trẻ em ở trường học, trong gia đình và cộng đồng.

6. Quan tâm bố trí kinh phí cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em nói chung và phòng chống xâm hại trẻ em nói riêng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, nhất là cán bộ cơ sở. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tại thôn, xóm, tổ dân cư.

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet