Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

498815
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
177
343
791
495974
1971
11166
498815

Your IP: 35.175.133.127
2020-07-07 07:04

        Ngày 02/02/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND Triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  thuộc tỉnh Hòa Bình.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt tại các đơn vị hành chính có liên quan về nội dung Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình (sau đây viết tắt là Nghị quyết của UBTVQH); nội dung các chủ trương, quy định khác của Trung ương, của Tỉnh liên quan việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, phân cấp được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của hệ thống chính trị huyện Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình và các xã, phường, thị trấn liên quan, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định, hướng dẫn khác của cấp có thẩm quyền; đảm bảo đồng bộ với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; nghiên cứu, đề xuất giải pháp, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các lĩnh vực cần phải     cập nhật, bổ sung do thay đổi phạm vi và địa danh theo đơn vị hành chính mới hình thành.

3. Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp; không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; ổn định quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

4. Bố trí, sắp xếp trụ sở, trang thiết bị làm việc phù hợp; thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới; đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm...

XEM TOÀN VĂN KẾ HOẠCH

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt tại các đơn vị hành chính có liên quan về nội dung Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình (sau đây viết tắt là Nghị quyết của UBTVQH); nội dung các chủ trương, quy định khác của Trung ương, của Tỉnh liên quan việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, phân cấp được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của hệ thống chính trị huyện Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình và các xã, phường, thị trấn liên quan, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định, hướng dẫn khác của cấp có thẩm quyền; đảm bảo đồng bộ với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; nghiên cứu, đề xuất giải pháp, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các lĩnh vực cần phải     cập nhật, bổ sung do thay đổi phạm vi và địa danh theo đơn vị hành chính mới hình thành.

3. Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp; không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; ổn định quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

4. Bố trí, sắp xếp trụ sở, trang thiết bị làm việc phù hợp; thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới; đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet