Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

586693
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
349
484
833
583897
4932
22031
586693

Your IP: 18.215.185.97
2021-01-18 22:04

AnhTTrHB

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc Triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; Văn bản số 8356/VPUBND-NC, ngày 20/12/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg, ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021. Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc xây dựng Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hòa Bình trên cơ sở tích hợp và nâng cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://sotuphap.hoabinh.gov.vn.

XEM TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH

DVCQG

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet