Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

541480
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
348
330
3184
536122
6619
12426
541480

Your IP: 3.226.241.176
2020-09-20 18:18

      Ngày 27/02/2020, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh ban hành Quyết định số 41/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó, quy định nguyên tắc hoạt động:

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện; đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của quy chế này.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; được sử dụng bộ máy các cơ quan để tham mưu triển khai các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh để điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khi ký các văn bản chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình khi ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

XEM TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet