Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

541359
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
227
330
3063
536122
6498
12426
541359

Your IP: 3.226.241.176
2020-09-20 16:36

Ngày 15/01/2019, Thanh tra tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện Thanh tra Chính phủ có đồng chí Nguyễn Văn Thảo- Phó Cục Trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I) và một số lãnh đạo các sở ban, ngành, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành,.cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh.

Hoinghi

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018

Năm 2018,toàn ngành đã triển khai 430 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 05 cuộc thanh tra năm 2017 chuyển sang, 22 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất). Qua thanh tra hành chính phát hiện sai phạm về tiền là 89.315,347 triệu đồng, trong đó quyết định thu hồi nộp NSNN số tiền 4.837,521 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ, không thanh toán, giảm giá trị nguồn vốn số tiền 10.097,485 triệu đồng, yêu cầu thi công bổ sung, thi công lại theo thiết kế với giá trị 1.612,182 triệu đồng; xử lý khác số tiền 72.768,159 triệu đồng; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với 04 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm hành chính đối với 263 tập thể và 457 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 348 tổ chức, 870 cá nhân vi phạm, tiến hành lập 1.218 biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt VPHC 345 tổ chức, 861 cá nhân với số tiền 8.602,5 triệu đồng (tổ chức: 5.687 triệu đồng, cá nhân: 2.915,5), tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn đối với 214 trường hợp, tịch thu 18,713m3 gỗ các loại, 02 xe máy và 03 cưa xăng, tịch thu 329 đầu sách gồm 625 quyển sách các loại, đề xuất UBND tỉnh xử phạt VPHC đối với 03 đơn vị và cá nhân với số tiền 630 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo:Trong năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn còn phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản... trong đó có nhiều vụ việc đã được lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết nhưng công dân không nhất trí tiếp tục khiếu kiện với thái độ bức xúc. Một số trường hợp công dân có hành vi quá khích, lăng mạ, đe dọa cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, gây cản trở hoạt động bình thường của một số doanh nghiệp; một số đối tượng cơ hội đã lợi dụng để lôi kéo, kích động công dân tụ tập đông người khiếu kiện để gây áp lực với các cấp ủy Đảng, chính quyền, làm cho tình hình thêm phức tạp, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và tác động tiêu cực đến tâm lý của cán bộ, công chức và nhân dân; Các cơ quan nhà nước tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại đơn vị theo quy định, trong năm 2018 đã tổ chức tiếp 1.814 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh (trong đó: Thanh tra tỉnh tiếp 109 lượt công dân, UBND các huyện, thành phố, xã, thị trấn tiếp 1.556 lượt công dân, các sở, ban, ngành tiếp 149 lượt công dân). Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, gây rối trật tự, trên địa bàn tỉnh không phát sinh "điểm nóng"; Công tác tiếp công dân định kỳ ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh: Trong kỳ, có 225 đoàn với 482 lượt người đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để nộp đơn và khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp 05 buổi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được ủy quyền tiếp 07 buổi đã tổ chức tiếp 31 đoàn với 69 lượt công dân, đối với các đoàn còn lại đã được Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp, nhận đơn, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân được đảm bảo an toàn; Về xử lý đơn: Các cơ quan Thanh tra đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.607 lượt đơn các loại (tăng 7,3% so với năm 2017), gồm: 222 đơn khiếu nại, 146 đơn tố cáo, 1.239 đơn kiến nghị, phản ánh (trong đó Thanh tra tỉnh tiếp nhận, phân loại và xử lý 207 lượt đơn các loại, gồm: 39 đơn khiếu nại, 39 đơn tố cáo, 129 đơn kiến nghị, phản ánh; UBND các huyện, thành phố tiếp nhận 1.221 đơn gồm: 146 đơn khiếu nại, 73 đơn tố cáo, 1.002 đơn kiến nghị, phản ánh; Các sở, ban, ngành tiếp nhận 179 đơn, gồm: 37 đơn khiếu nại, 34 đơn tố cáo, 108 đơn kiến nghị, phản ánh). Có 398 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc các sở và Chủ tịch UBND cấp huyện và 998 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.

Công tác phòng, chống tham nhũng Trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước về PCTN, như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan... Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo về phòng, chống tham nhũng theo quy định; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, trong năm 2018 tiếp tục tiến hành tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép với các lớp tuyên truyền pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và những vấn đề cơ bản đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 27/2012/QH13... Kết quả tổng hợp từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018 đã tổ chức 206 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 25.262 lượt người tham gia học tập; Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng: UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành đã ban hành 138 văn bản quy phạm pháp luật quy định về phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền, 204 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước có nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng.

quang ct

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2019, cụ thể: Bám sát để cụ thể hóa việc triển khai kế hoạch thanh tra đã được UBND tỉnh phê duyệt; hoạt động thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tiếp tục khắc phục những hạn chế, tồn tại, các lĩnh vực hoạt động mà chất lượng hiệu quả chưa cao; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và xử lý sau thanh tra; đẩy mạnh giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công, đặc biệt trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Xử lý tốt sự chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra của các tổ chức khác đối với doanh nghiệp; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, chất lượng công vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã thay mặt cho toàn Ngành thanh tra tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trong đó cần bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như thanh tra trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật…

truong pb                               

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2019

Các đại biểu cũng đã tham gia nhiều ý kiến tham luận làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc mà các tổ chức, cá nhân gặp phải trong quá trình thực hiện công tác thanh tra; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

bang khen

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Kim Hùng - Thanh tra tỉnh

Tại hội nghị, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát động phong trào thi đua năm 2019 trong toàn ngành. Tại hội nghị, 01 cá nhân thuộc thanh tra tỉnh có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra, 12 tập thể và 29 cá nhân được nhận giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh.

ky niem chuong

Đồng chí Nguyễn Văn Thảo - Phó Cục trưởng Cục 1 Thanh tra Chính phủ trao

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra cho 12 cá nhân

 

Văn bản mới ban hành

​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạchphan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet

THANHTRA

DCS-VN

chinh-phu

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso