Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

541462
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
330
330
3166
536122
6601
12426
541462

Your IP: 3.226.241.176
2020-09-20 18:08

Thực hiện Kế hoạch số 732/KH-TTr ngày 17/10/2018 của Thanh tra tỉnh. Ngày 26/10/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

 

Lanhdao1

             Đồng chí Nguyễn Văn Trường, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội thảo 

   Chủ trì Hội thảo đồng chí Nguyễn Văn Trường, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; tham dự Hội thảo có các đồng chí  Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra các huyện, thành phố; sở, ban, ngành và Thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh Chủ nghiệm đề tài đã thông qua nội dung Hội thảo khoa học “Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” theo nội dung Kế hoạch số 732/KH-TTr ngày 17/10/2018 của Thanh tra tỉnh, đồng thời nêu mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra và mong muốn Hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến tham luận, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia, các đại biểu dự Hội thảo góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra nói riêng.

Tại Hội thảo có 04 báo cáo tham luận được trình bày gồm: Cơ sở lý luận và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và trong thanh tra kinh tế xã hội nói riêng; Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

  

5643552244

 Quang cảnh buổi Hội thảo

Ngoài những tham luận đã được trình bày tại Hội thảo, Hội thảo còn nhận được 05 ý kiến đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng từ các chuyên gia, các đại biểu dự Hội thảo.

Hội thảo đã làm rõ những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn, những yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống tham nhũng đặc biệt là phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thanh tra, tuân thủ một cách nghiêm túc trong quá trình hoạt động thanh tra, từ đó đánh giá được hiệu quả phòng ngừa và phát hiện tham nhũng trong hoạt động thanh tra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra trên đại bàn tỉnh Hòa Bình./.

 

Văn bản mới ban hành

​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạchphan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet

THANHTRA

DCS-VN

chinh-phu

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso