Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

541345
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
213
330
3049
536122
6484
12426
541345

Your IP: 3.226.241.176
2020-09-20 16:13

      Ngày 29/8/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 414/QĐ-TTr về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ. Qua đó đã quy định chung về:

       - Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định chi tiết về việc quản lý và sử dụng hệ thống Thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh Hòa Bình nhằm góp phần cải cách hành chính, giảm văn bản, giấy tờ, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước.

         - Đối tượng và phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng đối với tất cả các phòng, cán bộ, công chức, Thanh tra tỉnh Hòa Bình tham gia khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Hòa Bình phục vụ mục đích công tác và giao dịch hành chính.

         Xem toàn văn Quyết định và Quy chế: Tại đây

image gallery5523Sau hơn 06 năm có hiệu lực và thi hành, Luật Thanh tra năm 2010 đã bắt đầu bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Một trong các giải pháp góp phần hoàn thiện Luật này trong giai đoạn hiện nay là việc nghiên cứu trao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan này.


 Theo quy định, trong phạm vi hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh chỉ thực hiện hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra lại mà không thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành. Quy định này có vẻ phù hợp với thông lệ là chỉ trao chức năng thanh tra chuyên ngành cho cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực; còn các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính thì không thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành. Tuy nhiên, trong số các hoạt động do thanh tra tỉnh thực hiện có những hoạt động thanh tra mang tính chất của hoạt động thanh tra chuyên ngành rất rõ. Bên cạnh đó, xét về vị trí pháp lý cũng như chức năng quản lý nhà nước thì Thanh tra tỉnh hoàn toàn có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn đối với một cơ quan được thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành. Từ thực tế đó, tác giả bài viết cho rằng cần bổ sung thêm chức năng thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra tỉnh. Có như vậy pháp luật thanh tra mới giải quyết được vấn đề xác định đúng bản chất của việc thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, cơ quan thanh tra sẽ có thẩm quyền rộng hơn khi thực hiện hoạt động thanh tra trong lĩnh vực này.

Cụ thể, những căn cứ để đề xuất cho phép Thanh tra tỉnh được thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành như sau:  

Thứ nhất, không có hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đối với vấn đề này, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành 04 Thông tư để quy định, trong đó có 03 Thông tư còn hiệu lực thi hành, đó là Thông tư số 04/2013/TT-TTCP, Thông tư số 05/2013/TT-TTCP, Thông tư số 08/2014/TT-TTCP. Các Thông tư trên đều quy định nội dung các cuộc thanh tra là “thanh tra trách nhiệm” tức là đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Theo khoản 2, điều 3 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan hoặc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị được hiểu là thanh tra hành chính. Như vậy, việc tiến hành thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng hiện nay không được xem là hoạt động thanh tra chuyên ngành. Đơn cử, Thanh tra tỉnh có thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện…

Đây cũng là một lĩnh vực chuyên môn trong quản lý nhà nước. Do đó, cần có hoạt động thanh tra chuyên ngành để thanh tra việc thực hiện các quy định chuyên ngành của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, thanh tra.

Thứ hai, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng bằng loại hình thanh tra hành chính dẫn đến giới hạn về mặt thẩm quyền.

Do thực hiện theo loại hình thanh tra hành chính nên Thanh tra tỉnh chỉ thực hiện thanh tra các đối tượng trực thuộc bao gồm: các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập (Theo Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 21 Luật Thanh tra năm 2010). Nhằm mở rộng đối tượng, các thông tư về thanh tra trách nhiệm cho phép được xem xét đến cả trách nhiệm các cơ quan trực thuộc của đối tượng thanh tra. Ví dụ, Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 08/2014/TT-TTCP quy định trong quá trình tiến hành thanh tra đối với sở, Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh có quyền xem xét, đánh giá việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của sở…. Tuy nhiên, nếu có xem xét đến trách nhiệm của đơn vị trực thuộc sở như chi cục hoặc trách nhiệm của đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện như phòng hay Ủy ban nhân dân cấp xã thì vẫn phải thông qua đối tượng trung gian là sở hay Ủy ban nhân dân cấp huyện. Có nghĩa là trong quyết định thanh tra vẫn phải xác định đối tượng thanh tra là sở dù thực chất Thanh tra tỉnh đang “muốn” tiến hành thanh tra đối với một chi cục thuộc sở chẳng hạn. Nếu bổ sung thẩm quyền thanh tra chuyên ngành cho thanh tra tỉnh khi thanh tra các vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng thì không còn vướng mắc nữa vì đối tượng của hoạt động thanh tra chuyên ngành không cần phải trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan thanh tra. Thanh tra tỉnh được quyền thanh tra trực tiếp đối với các đơn vị trực thuộc sở hay Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thứ banhiều hoạt động thanh tra mang tính nội bộ tương tự như thanh tra về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được xem là hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Có quan điểm cho rằng các hoạt động thanh tra mang tính nội bộ cần được thực hiện bằng phương thức thanh tra hành chính(1). Để rõ quan điểm này, chúng ta cần giải thích làm sáng tỏ nội hàm của thuật ngữ “nội bộ”. Nội bộ được hiểu là nội bộ của một cơ quan, tức là thanh tra hành chính chỉ thực hiện đối với các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp hoặc đối với các cơ quan trực thuộc. Cách hiểu này phù hợp với định nghĩa về thanh tra hành chính theo Khoản 2, Điều 3 Luật Thanh tra năm 2010. Cách hiểu thứ hai, nội bộ là trong phạm vi bộ máy nhà nước, thực hiện thanh tra đối với các đơn vị công quyền. Nếu hiểu theo cách này thì đối tượng thanh tra không cần trực thuộc trực tiếp mà chỉ là cơ quan thuộc bộ máy công quyền ở cấp tỉnh thì Thanh tra tỉnh có thể tiến hành thanh tra hành chính được. Quan niệm thứ hai này là không phù hợp. Có khá nhiều các quy định về thanh tra ngành, lĩnh vực hiện nay xem việc thanh tra đối với các cơ quan, chủ thể công quyền, nghĩa là mang tính nội bộ bộ máy hành chính vẫn là thanh tra chuyên ngành.

Ví dụ thứ nhất, đối với thanh tra ngành nội vụ. Một trong những thẩm quyền của Thanh tra Bộ Nội vụ là được thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã, phường, thị trấn(2). Việc áp dụng quy định đối với cán bộ, công chức cấp xã hay trách nhiệm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện, tức là mang tính nội bộ của Nhà nước. Cụ thể, do các cơ quan hành chính địa phương như Ủy ban nhân dân cấp xã hay Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thực hiện. Tuy nhiên, theo quy định của Chính, đây vẫn được xem là hoạt động thanh tra chuyên ngành nội vụ.

Ví dụ thứ hai, trong lĩnh vực quốc phòng. Các hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan trong bộ máy hành chính vẫn được thực hiện rộng rãi. Thanh tra Cơ yếu - là cơ quan trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ (thuộc Bộ Quốc phòng) thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành cơ yếu, quy định về chuyên môn - kỹ thuật và quy tắc quản lý ngành cơ yếu(3) đối với tất cả các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Ban Cơ yếu bao gồm cả đối tượng là cơ quan nhà nước. Hoặc Thanh tra quốc phòng cấp tỉnh tiến hành thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn, kế hoạch nhà nước về quốc phòng; các quy định quản lý về quốc phòng, chuyên môn - kỹ thuật đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền quản lý nhà nước của tỉnh(4). Đối với cả hai trường hợp này thì hoạt động thanh tra chuyên ngành có thể tiến hành đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý mà không cần trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hay Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Có thể thấy rằng, nếu quan niệm thanh tra về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thanh tra mang tính nội bộ, nhằm làm trong sạch bộ máy hành chính nên được xem là thanh tra hành chính là không đúng. Suy cho cùng, các hoạt động này có bản chất giống với thanh tra chuyên ngành nội vụ, quốc phòng, ngân sách…

Thứ tư, Thanh tra tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn.

Như đã trình bày, hoạt động thanh tra chuyên ngành phải do cơ quan có thẩm quyền chuyên môn thực hiện. Vậy, trước hết Thanh tra tỉnh phải là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyên môn. Để làm rõ được nội dung này chúng ta cần xem xét vị trí pháp lý của Thanh tra tỉnh theo các quy định pháp luật. Thanh tra tỉnh không giữ một vị trí quan trọng được quy định trong Hiến pháp, cũng không có trong quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 bởi nó là cơ quan ở địa phương. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 không quy định tên gọi cụ thể Thanh tra tỉnh hay bất kỳ cơ quan chuyên môn nào thuộc Ủy ban nhân dân mà chỉ quy định chung cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gồm có các sở và cơ quan tương đương sở(5). Luật này cũng ghi Chính phủ quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở Khoản 4, Điều 9. Hiện nay, vẫn áp dụng theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do chưa có văn bản mới thay thế. Theo Nghị định này, Thanh tra tỉnh là một trong 17 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được tổ chức thống nhất ở tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Khoản 2, Điều 1 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV quy định Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Điều này cho thấy Thanh tra tỉnh là một cơ quan hành chính nhà nước độc lập về vị trí pháp lý. Cách đánh giá này cũng phù hợp với quan điểm trong các Giáo trình Luật Hành chính như Giáo trình của Giáo sư Đinh Văn Mậu(6), Đại học quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đều thừa nhận cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước.

Về chức năng, Khoản 1, Điều 9 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. Cụ thể hơn, Điều 3, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định sở (bao gồm cả Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc…) là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Vậy về vị trí pháp lý, thanh tra tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước độc lập, có thẩm quyền chuyên môn. Thỏa mãn điều kiện về tư cách chủ thể để thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Thứ năm, phạm vi quản lý chuyên môn của Thanh tra tỉnh là về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Như đã trình bày, Thanh tra tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyên môn. Khác với chức năng quản lý của các cơ quan có thẩm quyền chung là Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn chỉ thực hiện chức năng quản lý đối với một ngành, lĩnh vực hoặc một số ngành, lĩnh vực có mối quan hệ gần gũi với nhau. Phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh được ghi nhận khái quát như bất kỳ cơ quan thanh tra nhà nước nào khác tại Điều 5 của Luật Thanh tra năm 2010 là thực hiện và giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bằng quy định cụ thể tại Điều 20, 21 Luật Thanh tra năm 2010; Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV, chức năng của Thanh tra tỉnh được khẳng định lại một lần nữa là làm công tác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Vậy Thanh tra tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyên môn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà cụ thể đó là về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Một cách hợp lý, phạm vi quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đến đâu thì cần trao thẩm quyền thanh tra chuyên ngành đến đó tương ứng.

Tóm lại, hiện nay các hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thanh tra chỉ thực hiện theo loại hình thanh tra hành chính mà không có thanh tra chuyên ngành. Với loại hình thanh tra hành chính như vậy thì thẩm quyền của Thanh tra tỉnh bị giới hạn trong việc chỉ thanh tra được đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong khi đó các hoạt động thanh tra tương tự, mang tính chất nội bộ, làm trong sạch bộ máy hành chính như hoạt động thanh tra nội vụ, quốc phòng, công an, tư pháp… vẫn được tiến hành theo loại hình thanh tra chuyên ngành. Từ đó cho thấy nhu cầu thực tiễn cũng như tính hợp lý của việc cần chính thức quy định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thanh tra. Thanh tra tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyên môn - có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực về vấn đề này - hoàn toàn có đủ điều kiện về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức và chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khi được luật quy định./.

Ths. Giảng viên Võ Nguyễn Nam Trung

Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ

LTT - Theo ThanhtraVietNam.vn

STT Ảnh chân dung Họ tên Chức vụ Số điện cơ quan Email
I LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH  
1  IMG 9332 Nguyễn Văn Trường Chánh Thanh tra 02183.3882615 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Le Trong Long Lê Trọng Long Phó Chánh Thanh tra 02183.3885188 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Pham Tien Dung Phạm Tiến Dũng Phó Chánh Thanh tra 02183.3882605 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Le Huy Hoang Lê Huy Hoàng Phó Chánh Thanh tra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
II PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 1
1  Le Kim Hung Lê Kim Hùng Trưởng phòng 02183.3883624 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Khuong Thi Yen Khương Thị Yến Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Nguyen Xuan Truong Nguyễn Xuân Trường Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Nguyen T Kien Nguyễn Trung Kiên Chuyên viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Tran Thi Tuyet Le Trần Thị Tuyết Lê Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
III PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 2
1  Nguyen Trong Hoa Nguyễn Trọng Hóa Trưởng phòng 02183.3882784 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Quach Van Thinh Quách Văn Thịnh Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  PTHN Phạm Thị Hàng Nga Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Dinh Vu Hai Đinh Vũ Hải Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Ng T Thuc Nguyễn Trung Thực Chuyên viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IV PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 3
1  Lai T T Lan Lại Thị Tuyết Lan Trưởng phòng 02183.3882598 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Nguyen Nam Nguyễn Thế Nam Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Tran Manh Tuan Trần Mạnh Tuấn Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Nguyen T T Huyen Nguyễn Thị Thanh Huyền Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Nguyen Hong Phong Nguyễn Hồng Phong Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
V PHÒNG THANH TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1  NVT Nguyễn Viết Tâm Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Nguyen Th T Lan Nguyễn Thị Tuyết Lan Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Dinh Manh Hung Đinh Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Truong Van Hao Trương Văn Hào Thanh tra viên chính   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Do Hung Đỗ Hùng Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  Tran Hong Hanh Trần Hồng Hanh Chuyên viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VI  PHÒNG GIÁM SÁT KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA  
1  Nguyen V Long

Nguyễn Viết Long

Phó Trưởng phòng phụ trách 02183.3888582 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Nguyen Thanh Hung Nguyễn Thành Hưng Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   NTL Nguyễn Thành Lương Phó Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Dinh gia Hung Đinh Gia Hưng Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Duong T Mai Dương Thị Mai Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Nguyen Duy Hung Nguyễn Duy Hùng Chuyên viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IX   VĂN PHÒNG   02183.3882604  
1  Bui M Nhat Bùi Minh Nhật Chánh Văn phòng 02183.3882600 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Nguyen TT Huong Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Chánh Văn phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  Ho T Hai Hồ Tiến Hải Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Đo Thanh An Đỗ Thanh An Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Nguyen TT Huong 2 Nguyễn Thị Thu Hường Thanh tra viên (Kế toán)   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  LE tUOI Lê Thị Tươi Thanh tra viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7  nINH hAI aNH Ninh Hải Ánh

Thanh tra viên

 (Văn Thư+Thủ quỹ)

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)

I. Vị trí và chức năng

1. Thanh tra tỉnh Hòa Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Dự thảo kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra huyện, thành phố, Thanh tra sở, ban, ngành.

........

(có file đính kèm)

 * Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 94/QĐ-TTr ngày 12/4/2017 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình.

1. Văn phòng Thanh tra tỉnh.

1.1 Chức năng

- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh về công tác  tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, tiếp dân.

- Văn phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn của các cơ quan cấp trên có liên quan đến công việc được giao. Văn phòng có Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về các hoạt động của Văn phòng, Phó chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng  và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

1.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra về: Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng kiện toàn hệ thống tổ chức các đơn vị thanh tra trong tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thực hiện quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý theo quy định.

- Tổng hợp, dự thảo văn bản báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong phạm vi toàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Chính Phủ theo định kỳ và yêu cầu đột xuất.

- Tham mưu đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh về công tác hành chính, quản trị, trực tiếp theo dõi, kiểm soát, quản lý việc sử dụng xe ô tô con, cử cán bộ và nhân viên phục vụ làm các công việc về hành chính: Văn thư- lưu trữ, lái xe, thủ kho, thủ quỹ, bảo vệ, tạp vụ.

- Tham mưu công tác quản lý tài sản và kinh phí hoạt động của cơ quan, thanh quyết toán kinh phí với cơ quan tài chính cấp trên và các ngành liên quan theo quy định. Thực hiện các chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT và chế độ chính sách khác theo quy định đối với công chức và người lao động. Đảm bảo an toàn và duy trì các hoạt động thường xuyên của cơ quan QLNN cấp tỉnh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để cùng chăm lo cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần cho công chức và người lao động.

- Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng định kỳ và đột xuất. Tham mưu xây dựng các quy chế làm việc của cơ quan, quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ với các cấp, các ngành có liên quan.

 - Thực hiện tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

 - Giúp Chánh Thanh tra việc tổ chức học tập, trao đổi hợp tác với các ngành, các địa phương trong và ngoài tỉnh.

- Tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hằng năm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

2. Các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3

2.1 Chức năng

- Là phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn thuộc thuộc phạm vi được giao phụ trách; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền khi được giao; đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định thu hồi tiền, tài sản sai phạm, các kiến nghị xử lý hành chính sau thanh tra; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực thi hành do Thanh tra tỉnh ban hành hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra kinh tế - xã hội; Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra tỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực: Tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3 có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về các hoạt động của phòng, Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công trước Trưởng phòng.

2.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra được duyệt hàng năm và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh;

- Trực tiếp thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa chống tham nhũng trên địa bàn và lĩnh vực phụ trách khi có quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh;

- Thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn thuộc phạm vi được giao phụ trách hoặc ngoài địa bàn không được giao phụ trách khi có sự phân công của Phó Chánh Thanh tra phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trong thanh tra, xác minh các nội dung khiếu nại, tố cáo để phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trên địa bàn và lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công, kịp thời hướng dẫn, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thanh tra hành chính, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của các tổ chức thanh tra; đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi được phân công;

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khi được giao; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn;

- Đề xuất việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, tham gia các đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thanh tra huyện, thành phố, sở, ban, ngành;

- Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng trong cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho Chánh Thanh tra có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

3. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

3.1. Chức năng

- Là phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động các đoàn thanh tra; thẩm định báo cáo của các đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra do các đoàn thanh tra dự thảo; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi, trách nhiệm của Thanh tra tỉnh; thẩm định các quyết định, kết luận thanh tra của Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố ban hành; thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh; xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo sự chỉ đạo của Phó Chánh Thanh tra phụ trách;

- Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về các hoạt động của phòng, Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

3.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động của các đoàn thanh tra; thẩm định báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra do các Đoàn thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh dự thảo; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi, chức năng của Thanh tra tỉnh; kiểm tra các kết luận thanh tra của Thanh tra các sở, ngành; Thanh tra các huyện, thành phố ban hành hoặc tham mưu cho Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ban hành;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; tham gia các đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thanh tra huyện, thành phố, sở, ban, ngành;

- Chủ trì, tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh xử lý các chồng chéo trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm giữa các đơn vị thanh tra; xử lý chồng chéo trong khi triển khai thực hiện các cuộc thanh tra trong phạm vi toàn tỉnh;

- Thực hiện các cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giao theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh và một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khi được giao; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn;

- Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng trong cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho Chánh thanh tra có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

4. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng.

4.1 Chức năng

- Là phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và thanh tra phòng, chống tham nhũng;

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh (được Chánh Thanh tra tỉnh phân công phụ trách). Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về các hoạt động của phòng, Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

 4.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; các biện pháp thực hiện phòng, chống tham nhũng thuộc ngành Thanh tra. Hướng dẫn, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng. Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra phòng, chống tham nhũng, chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị theo quy định; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định;

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, xác minh khiếu nại, tố cáo được giao theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh và một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách;

- Đề xuất việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, tham gia các đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thanh tra huyện, thành phố, sở, ban, ngành;

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khi được giao; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế- xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn;

- Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng trong cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho Chánh Thanh tra có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

5. Phòng Thông tin, dữ liệu.

5.1 Chức năng.

- Là phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng các thông tin, tư liệu; ứng dụng công nghệ thông tin về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Phòng Thông tin, dữ liệu chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chánh Thanh tra tỉnh được phân công phụ trách. Phòng Thông tin, dữ liệu có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về các hoạt động của phòng, Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

5.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng, tổ chức quản lý, khai thác, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh gồm: Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành để các cơ quan Thanh tra trong tỉnh khai thác, sử dụng;

- Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Thanh tra tỉnh trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh gồm: Kế hoạch thanh tra hàng năm; kết luận thanh tra; các văn bản phải công khai;

-  Chịu trách nhiệm đưa các tin, bài viết về hoạt động của cơ quan Thanh tra, ngành Thanh tra trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, theo sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được phân công phụ trách; Duy trì hoạt động thường xuyên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh;

- Là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Thanh tra tỉnh với các Sở, ngành UBND huyện, thành phố; tích hợp thông tin các thủ tục hành chính trực tuyến của Thanh tra tỉnh;

- Triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hướng dẫn thực hiện cơ sở dữ liệu về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;  Tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về công tác thanh tra và đánh giá kết quả triển khai trong thực tiễn;

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khi được giao; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế- xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn;

- Thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, xác minh khiếu nại, tố cáo được giao theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh và một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách.

- Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

- Đề xuất kế hoạch thanh tra hằng năm thuộc địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách;

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng trong cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho Chánh thanh tra có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh./.

image gallery13131

Thanh tra tỉnh Hòa Bình địa chỉ:Số 170 Đại lộ Thịnh Lang, phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại:02183.3882604 - 3882615.
Tel-Fax:     0218.3887965
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

Văn bản mới ban hành

​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạchphan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet

THANHTRA

DCS-VN

chinh-phu

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso