Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

541479
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
347
330
3183
536122
6618
12426
541479

Your IP: 3.226.241.176
2020-09-20 18:18
Category: Thanh tra - Khiếu nại - Tố cáo
Page 2 of 3
Files:
zip.png Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra​ (86/2011/NĐ-CP/86/2011/NĐ-CP)

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
194 KB
89
zip.png Hướng dẫn quy trình tiếp công dân (07/2011/TT-TTCP/07/2011/TT-TTCP) HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
14.18 KB
101
zip.png Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”​ (06/2011/TT-TTCP/06/2011/TT-TTCP)

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
60.5 KB
85
zip.png Quy định mẫu Thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra (01/2012/TT-TTCP/01/2012/TT-TTCP)

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
12.25 KB
85
zip.png Quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố. (02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP/02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
66.5 KB
81
zip.png Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (46/2012/TTLT-BTC-TTCP/46/2012/TTLT-BTC-TTCP) HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
53 KB
100
zip.png Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (07/2012/NĐ-CP/07/2012/NĐ-CP)

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
200.62 KB
77
zip.png Luật tố cáo (03/2011/QH13/03/2011/QH13) HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
156 KB
103
zip.png Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng​ (26/2013/NĐ-CP/26/2013/NĐ-CP)

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
501.79 KB
96
zip.png Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ​ (83/2012/NĐ-CP/83/2012/NĐ-CP)

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
286.05 KB
97
zip.png Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính (82/2012/NĐ-CP/82/2012/NĐ-CP)

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
19.85 KB
86
zip.png Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, ban hành ngày 3/10/2012. (75/2012/NĐ-CP/75/2012/NĐ-CP)

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
160 KB
91
zip.png Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (09/2011/TT-TTCP/09/2011/TT-TTCP)

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
7.03 KB
91
zip.png Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (07/2014/TT-TTCP/07/2014/TT-TTCP) HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
7.2 MB
100
zip.png Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra​​ (05/2014/TT-TTCP/05/2014/TT-TTCP)

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-12-18
11.07 MB
93

Văn bản mới ban hành

​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạchphan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet

THANHTRA

DCS-VN

chinh-phu

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso